Gå til våre nye nettsider

Linker:

 

Våre nye nettsider

 

HMK Facebook

Bildegalleri

NLF

NAK Pilotbutikk

IPPC

PocketFMS

Flynytt

Fuel.no

Voss Flyklubb

Norske Flyplasser

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flyplasser:BømoenRompeneRipelSteinsdalen | Sandvin | Andvik |

 

 

Stader

 

Klubbmedlemmene bur spredt over eit stort område. Naturligvis blir det derfor flydd fra mange forskjellige steder. Dei viktigaste er Voss, Gulen/Masfjorden, Kvam og Odda/Sørfjorden. Sjå nedanfor for ein kort presentasjon av desse stadene.
 

 

Voss:

 

Som hovedflyplass i klubben har vi Bømoen på Voss. Denne flyplassen er eigd av Voss kommune, men vi forholder oss til Voss Flyklubb når det gjelder operative hensyn og regler.

 

Flystripa er 1000 meter lang og 30 meter bred, asfaltert og har bane 09 og 27. Til høyre et bilde fra innflyging til bane 09.

Det er stor fallskjermaktivitet så en må være observant i sesongen. Radiofrekvens på Bømoen er 123.500

 

Det er pr. 2013 stasjonert 5 mikrofly der:

  Rans S7

  Sirius TL 3000

  Halley Apollofox

  Aeroprakt A22L

  Murphy Maverick

 

 

Gulen/Masfjorden:

 

Gulen luftsportsenter ligger på Dalsøyra i Gulen kommune og har fått navnet "Rompene airport". Her er det aktivitet både på mikrofly, HG/PG og modellfly. Det er her de fleste trikene i klubben flyr fra.

 

Det er ei 300 meter lang og 12 meter brei gress-stripe, der er det også mogleg å overnatte.

 

Til venstre et bilde av området.

 

 

 

I Andvik i Masfjorden er ei privat stripe, den er ca 220 meter lang. I Masfjorden har vi også sjøfly stasjonert.

 

 

Kvinnherad:

 

I Omvikdal ca. 5 km sør for Rosendal ligger Ripel flystripe. Den er 160 X 7,5 meter og har baneretning 14-32.

 

 

Kvam:

 

I Kvam har vi aktivitet både på sjø og land, og i lufta med!

Klubben har avtale om bruk av ein naturleg landingsplass i Steinsdalen, plassen blir brukt som stasjonering av eit fåtall fly. I tillegg har vi medlemmer som disponerer private landingsplasser.

 

 

Odda/Sørfjorden:

 

Klubben trakka sine barnesko i Sørfjorden. Til å begynne med var det flyging fra eit jorde, men seinare blei aktiviteten fokusert rundt ein base for sjøflyging på et sted som kalles Stranda mellom Tyssedal og Odda. Tidligere foregikk nesten all mikroflyging i klubben derfra. I dag er det også anlagt ei flystripe oppanfor Sandvinsvatnet i Odda.

 

 

 

 

Hardanger Mikroflyklubb © 2012 • Privacy Policy • Terms Of Use

Mikroflyging,

en oppnåelig drøm....